واریاسیون دیلنزو

واریاسیون دیلنزو در دو حجم ۱۵ میل و ۱۲۰ میل در رنگ های زیر تولید شده است:

واریاسیون خاکستری

واریاسیون نقره ای

واریاسیون سبز

واریاسیون بنفش

واریاسیون روشن کننده