واریاسیون فورگرلز

واریاسیون فورگرلز در دو حجم ۱۵ میل و ۱۲۰ میل در رنگ های زیر تولید شده است:

واریاسیون خاکستری

واریاسیون نقره ای

واریاسیون دودی

واریاسیون سبز

واریاسیون بنفش

واریاسیون آبی

واریاسیون طلایی

واریاسیون روشن کننده