پد لاک پاک کن

بدون آستون و اتیل استات ، حاوی ویتامین های B5, E

جهت ترمیم ، رشد و استحکام ناخن ها ، بدون ایجاد حساسیت سفیدک و خشکی ناخن.

روش مصرف: نیازی به روش مصرف ندارد چون کاربردش مشخص است.